Özel Güvenlik Online Sınav

Salih
Haziran 23, 2014
Tebrikler - Özel Güvenlik Online Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Haberleşme ve alarm sistemleri hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılamaz?

A
İnsan tasarrufu sağlamak için.
B
Kameralardan alınan görüntüleri kaydetmek için.
C
Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek amacıyla.
D
Fiziki güvenlik önlemlerini kontrol için.
E
Uygun olmayan fiziki güvenlik önlemleri yerine.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?
A
Patlayıcı dedektörü
B
X Ray cihazı
C
Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
D
Jop
E
Metal el dedektörü
Soru 3
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
A
Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
B
Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
C
Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
D
Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
E
Hiçbiri
Soru 4
İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A
156-187-155-112
B
110-155-112-156
C
110-155-177-156
D
156-112-177-155
E
156- 155-112-110
Soru 5
İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Öfke
B
Sosyal statü
C
Kendini açığa vurma
D
İfade berraklığı
E
Benlik
Soru 6
1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir 2. Uyarı hemen anında verilmelidir 3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır 4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
A
1-2-4
B
2-3-4
C
1-3-4
D
1-2-3
E
Hepsi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A
Soru sorma
B
Hemen sonuç çıkarma
C
Göz teması kurma
D
Dinlediğinizi belli etme
E
Not alma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir?
A
Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı
B
Belirli bir güzergahta her zaman dolaşılmalıdır
C
Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır
D
Görev bölgesi çok iyi bilinmeli
E
Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli
Soru 9
Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapabilir?
A
Özel kolluğun denetiminde
B
Jandarmanın denetiminde
C
Genel kolluğun denetiminde
D
Polisin denetiminde
E
Güvenlik amirinin denetiminde
Soru 10
Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
A
Polise
B
Jandarmaya
C
Mülki amire
D
Savcıya
E
Bağlı olduğu kuruma
Soru 11
Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı,şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır.Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
A
12
B
15
C
18
D
19
E
20
Soru 12
Şüpheli bir paketin veya çantanın görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır
B
Çevreden sahibi araştırılır
C
Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir
D
İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır
E
Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz
Soru 13
Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
A
İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
B
Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
C
İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
D
Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
E
Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.
Soru 14
Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
A
Hat düzeni
B
Çember düzeni
C
Kama düzeni
D
Yarma düzeni
E
Hiçbiri
Soru 15
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
A
Kalabalık
B
Parti
C
Grup
D
Topluluk
E
Camia
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylardaki genel prensiplerden değildir?
A
Organizatörlerle diyalog kurma
B
İnisiyatif kullanma
C
İkna edici ve inandırıcı olma
D
Cop kullanma
E
Caydırıcılık
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi VIP'nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
A
VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını açmalıdır
B
Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
C
Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
D
Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
E
Hiçbiri
Soru 18
Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
A
90
B
180
C
360
D
120
E
72
Soru 19
Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
B
Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
C
Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır.
D
Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
E
Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.
Soru 20
Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir?
A
Kırmızı
B
Sarı
C
Yeşil
D
Siyah
E
Mavi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğrukanama durdurma yöntemlerindendir?
A
Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
B
Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
C
Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
D
Kanayan bölgeye buz koymak
E
Yaraya kül basmak
Soru 22
Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A
Jandarma-Polis
B
Mağdur veya yakınları
C
Özel güvenlik görevlisi
D
Herkesin
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 23
5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
A
Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye.
B
Koruma ve Güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
C
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
D
Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖG görevlilerince korunmasına karar vermeye
E
Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin Genel Müdürünü belirlemeye
Soru 24
Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni verilir?
A
Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
B
İl Özel güvenlik Şubesince 5 yıl süreli
C
Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
D
Valilikçe 5 yıl süreli
E
Adli makamlarca 1 yıl süreli
Soru 25
Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
A
İl Özel Güvenlik Komisyonu
B
C.Savcısı
C
Kaymakam
D
Emniyet Müdürü
E
Vali
Soru 26
Temel Hak ve Hürriyetler
A
Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
B
Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
C
Valinin takdirindedir
D
Ancak kanunla sınırlandırılabilir
E
Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir
Soru 27
Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunda en çok hangi organ etkilenir?
A
Kalp
B
Omurilik
C
Sinir Sistemi
D
Beyin
E
Hiçbiri
Soru 28
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
A
Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
B
Köpükle söndürülür
C
Su ile söndürülür
D
Karbondioksit ile söndürülür
E
Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
A
Yanan bölgeye yoğurt sürülür
B
Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
C
Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
D
Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
E
Hepsi
Soru 30
Multiplexer' in görevi nedir?
A
Görüntü kalitesini artırmak
B
Görüntüyü uzağa taşımak
C
Aynı anda birden fazla kamerayı görüntülemek
D
Görüntüyü kayıt etmek
E
Görüntüyü dondurmak
Soru 31
Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
B
Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
C
Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
D
Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E
Jandarma - Belediye Zabıtası - Sahil Güvenlik
Soru 32
I. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir. II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir. III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir. IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır. Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir ?
A
I,II ve III
B
I,II ve IV
C
I,III ve IV
D
III ve IV
E
II,III ve IV
Soru 33
“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
A
Empati
B
Enformasyon
C
Beden dili
D
Yaşantı
E
Öğrenme
Soru 34
İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
A
Kaş
B
Ağız
C
Yüz
D
El
E
Ayak
Soru 35
Özel Güvenlik Görevlisi ne zaman silah taşıyabilir ?
A
Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir,
B
Silah Taşıyamaz,
C
İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir,
D
Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir,
E
İşe Başladığı zaman her yerde silah taşır.
Soru 36
Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A
Kafa ve boyun
B
Eklem yerleri
C
Kol ve bacakların etli kısımları
D
Karın ve kasıklar
E
Göğüsler
Soru 37
Özel güvenlik görevlileri arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarlarsa ne yapması gerekir?
A
Eşyayı bir müddet bekletir
B
Eşyayı sahibine geri verir
C
Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir
D
Eşyayı imha eder
E
Eşyayı görmemezlikten gelir
Soru 38
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından Valiliğe bildirilir?
A
10 gün
B
20 gün
C
30 gün
D
15 gün
E
25 gün
Soru 39
Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
A
3
B
4
C
2
D
5
E
1
Soru 40
“Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
İz
B
Delil
C
Papil
D
Traje
E
Delta
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
A
Destekleyiciler
B
Harekete geçenler
C
Provokatörler
D
Tesir altında kalanlar
E
Hiçbiri
Soru 42
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
A
Saldırganları yakalamak
B
Kalabalığı dağıtmak
C
Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
D
Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
E
Hiçbiri
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
A
Tehlikeyi bertaraf etmek
B
Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
C
Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
D
Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
E
Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
A
Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
B
Muhtemel tehlikenin varlığı
C
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D
Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E
Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
A
Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
B
Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.
C
Kimyasal maddeyle temas eden bölge 20 dakika suyla yıkanır
D
Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
E
Hepsi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.
A
Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
B
Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
C
Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,
D
Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
E
Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
Soru 47
Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
A
Olay ve yaralı sayısı
B
Adresin bilinen noktalardan tarifi
C
Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
D
Yaralıların kimlik bilgileri
E
Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
Soru 48
Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?
A
Oy çokluğu ile
B
Oy birliği ile
C
Bunu komisyonun başkanı belirler
D
Çekimser oy ile
E
Hiçbiri
Soru 49
Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
A
Karı koca tartışmasında
B
Kaçan bir şüphelinin takibinde
C
Kaçan bir tutuklunun takibinde,
D
Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
E
Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
Soru 50
Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
A
Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
B
Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
C
Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
D
Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
E
Hepsi
Soru 51
Grev yasağına uymayan, ateşli sila-hını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güven-lik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?
A
Hapis ve idari para cezası verilir
B
Hapis ve çalışma izini iptal edilir
C
İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
D
Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
E
Para cezası ve İhtar verilir
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
A
Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
B
İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
C
Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
D
Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar
E
Hepsi
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
A
Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
B
Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
C
Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
D
Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
E
Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
Soru 54
Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
A
Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
B
Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
C
Rüzgârı önüne alarak kullanmak
D
Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
E
Hiçbiri
Soru 55
Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kusturulur
B
Tuzlu su içirilir
C
Yoğurt yedirilir
D
Açık havaya çıkarılır
E
Limonlu su içirilir
Soru 56
Kamera sisteminde kullanılan pan-tilt ifadesi kameranın hangi özelliğini belirler?
A
Kameranın rengini
B
Kameranın kodunu ve tipini
C
Kameranın belirli açılarda hareket etmesini
D
Kamerada renk ve gölgelendirme ayarlarını
E
Kameranın kayıt altında tutulmasını
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur ?
A
Saldırganlık ve kayıtsızlık
B
Unutkanlık
C
Korkulu rüyalar görmek
D
Aile ile birlikte vakit geçirmek
E
Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
Soru 58
İletişimde araç nedir?
A
Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
B
Mesajı oluşturan sözcüklerdir
C
İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir
D
Karşıdakini anlamaktır
E
İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır
Soru 59
ORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı. TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel. Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
A
Öğüt vermek
B
Yargılamak
C
Teşhis ve tanı koymak
D
Güven verme, teskin etme
E
Araştırmak, incelemek
Soru 60
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati de kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
B
Sempati de düşünceler önemlidir
C
Aralarında hiçbir fark yoktur
D
Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
E
Empati de duygular önemli değildir
Soru 61
Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
A
Ne oldu, ne zaman oldu
B
Nerede oldu
C
Nasıl oldu, kimler karıştı
D
Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
E
Hepsi
Soru 62
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz, anlaşılır
B
Ayrıntılı
C
Yazılı
D
Şifreli
E
Hiçbiri
Soru 63
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
A
Şahısların elleri yıkatılmaz
B
Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
C
Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
D
Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
E
Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru 64
Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
A
Kolluk kuvvetleri ile irtibat
B
Kontrol noktası çalışmaları
C
Fiziki güvenlik tedbirleri
D
Nokta ve devriye hizmetleri
E
Hepsi
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
A
İkna edici ve inandırıcı olma
B
İnisiyatif kullanma
C
Profesyonel olma
D
Saldırganlık
E
Caydırıcılık
Soru 66
Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
A
12
B
9
C
6
D
3
E
8
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
A
Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
B
Her zaman aynı oranda atılmalıdır.
C
Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
D
Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
E
Hepsi
Soru 68
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
A
Organizatörlerle diyalog kurma
B
İkna edici olma
C
Taviz vermeme
D
Profesyonel olma
E
Caydırıcılık
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
A
Maç seyreden insanlar
B
Banka kuyruğundaki insanlar
C
Bir derneğin üyeleri
D
Yangın seyreden insanlar
E
Bilet kuyruğundaki insanlar
Soru 70
VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
B
Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
C
Arıza yapmış araçlar
D
Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
E
Hepsi
Soru 71
Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
A
En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
B
Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
C
Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
D
Kanayan bölgeye buz uygulanır
E
Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarda tutulur
Soru 72
İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
B
Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
C
Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
D
Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
E
Hepsi
Soru 73
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
A
son verir.
B
genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
C
genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
D
çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
E
genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.
Soru 74
Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile ceza verilir?
A
Meşru savunma ve zorunluluk halinde
B
Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
C
Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
D
Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
E
Hiçbiri
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
A
Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
B
Zor kullanma yasal olmalıdır
C
Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
D
Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
E
Zor kullanma zorunlu olmalıdır
Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A
Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
B
Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
C
Suça el koymak
D
Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
E
Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru 77
Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır? I- Dernek kurma II- Siyasi parti üyeliği III- Sendika üyeliği IV- Grev V- Hak arama hürriyeti
A
I, II, III, IV, V
B
II, IV
C
I, II, III, IV
D
IV
E
IV, V
Soru 78
“Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Panik
B
Duygu
C
Öfke
D
Motivasyon
E
Heyecan
Soru 79
“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
A
Bilgisizlik
B
Sabotaj
C
İhmal
D
Sıçrama
E
Kazalar
Soru 80
Kamera sistemlerinde zoom ne anlama gelir?
A
Görüntünün renkli veya renksiz olmasını Sağlar
B
Görüntüyü parlaklaştırır
C
Görüntüyü gölgelendirir
D
Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır
E
Kameralarda zoom özelliği olmaz
Soru 81
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
A
Valiliğe
B
Cumhuriyet Savcılığına
C
Özel güvenlik komisyonuna
D
Yetkili Özel kolluğa
E
Yetkili genel kolluğa
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
A
Karmaşık uzun cümleler
B
Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
C
Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını arttırır
D
Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
E
Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru 83
Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A
Farklı güdülenme düzeyleriyle
B
Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
C
Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
D
Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
E
Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi not defteri tutulması ile ilgili kurallardan değildir?
A
Gün içerisinde meydana gelen olay ile başlangıç ve bitiş saatleri belirtilerek giriş yapılmalıdır
B
Yapraklar numaralanmalı ve yırtılmamalıdıır
C
Boş yaprak bırakılmamalıdır
D
Yanlış yazıldıysa ve değişiklik gerekiyorsa silinip yeniden yazılmalıdır
E
Kullanmadan önce kapağın iç tarafına isim yazılmalıdır
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
A
Yüz yapısı
B
Kilo ve boy
C
Görülebilir yara izleri
D
Cinsiyet
E
Soyut ve yuvarlak ifadeler
Soru 86
Nokta nerelerde kurulur?
A
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
B
Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında
C
Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
D
Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
E
Hepsi
Soru 87
Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
B
Yakalama sebebi belirtilir
C
Elde edilen delillerden bahsedilir
D
Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
E
Hepsi
Soru 88
Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır
A
Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli
B
Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
C
Fatsa, Rize, Edirne, Denizli, İstanbul
D
Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize
E
Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul
Soru 89
Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızgın kalabalık
B
Seyirci kalabalık
C
Dinleyici kalabalık
D
Saldırgan kalabalık
E
Organize kalabalık
Soru 90
Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir
B
Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir
C
Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır
D
Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir
E
Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır
Soru 91
Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A
Sağında
B
Solunda
C
Önünde
D
Arkasında
E
Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda
Soru 92
Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
A
Bilinç durumu
B
Solunum olup olmadığı
C
Dolaşımın olup olmadığı
D
Gözbebeklerinin büyüklüğü
E
İç kanamanın olup olmadığı
Soru 93
Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
A
Kanama durdurulur
B
Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir.
C
İmkân varsa oksijen verilir
D
Ayaklar aşağıda tutulur
E
Ağızdan herhangi bir şey verilmez
Soru 94
Aşağıdakilerden yanlış olanı hangisidir?
A
ÖGG’nin kimlik belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.
B
ÖGG yasada belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz,
C
ÖGG özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar,
D
ÖGG greve katılması yasaktır.
E
İşveren, ÖGG’ni lokavt nedeniyle işten uzaklaştıramaz.
Soru 95
Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
A
Kişi hürriyetini
B
Kişi bağımsızlığını
C
Kişi ayrıcalığını
D
Kişi dokunulmazlığını
E
Kişi masumiyetini
Soru 96
Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı alınmaksızın özel güvenlik izni verilmez?
A
Kişi koruma
B
Cenaze töreni
C
Konser
D
Toplantı
E
Para ve değerli eşya nakli
Soru 97
Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Üye olamaz
B
Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
C
Mülki amir izin verirse
D
Üye olabilir
E
Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir
Soru 98
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
A
Belirgin bir şekilde titreme
B
Aşırı göz kırpma
C
Sürekli burnunu çekmek
D
Hareketlerindeki tutarsızlık
E
Hepsi
Soru 99
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangına su ile müdahale etmek
B
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C
Yangını bölmelere ayırmak
D
Yanan cismi uzaklaştırmak
E
Yangını soğutarak söndürmek
Soru 100
Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
A
Sivil Savunma Müdürlüğü
B
Bayındırlık Müdürlüğü
C
Valilik
D
Emniyet Müdürlüğü
E
Maliye Bakanlığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
100 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Son
Geri dön

Google Aramaları

Açık Lise 3. Dönem Sınavı
1Temmuz 2017