Açık Öğretim Lisesi 15-16 Ocak Türk Edebiyatı 1

Salih
Haziran 26, 2014
Tebrikler - 15-16 Ocak Türk Edebiyatı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir. Beyit sayısı 5-12 arasında değişir. İlk beyitine matla, son beyitine makta adı verilir. Genelde aşk, şarap ve doğa güzellikleri gibi din dışı konular işlenmiştir. Bu özellikler, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine aittir?  
A
Kaside
B
Gazel
C
Mâni
D
Türkü
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden değildir?  
A
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Nazım birimi dörtlüktür.
C
Ürünler saz eşliğinde söylenmiştir.
D
Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenilmiştir.
Soru 3
OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ I- Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? II- Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? III- Ya gözler altındaki mor halkalar? IV- Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? (Cahit Sıtkı Tarancı) Bu şiirde şair, saçlarının zaman içinde beyazlaşmasını hangi dizeyle ifade etmiştir?  
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan nazım birimlerinden değildir?  
A
Dörtlük
B
Beyit
C
Dize
D
Ölçü
Soru 5
Karlı dağların başında Salkım salkım olan bulut Saçın çözüp benim için Yaşın yaşın ağlar mısın (Yunus Emre) Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır?  
A
Teşhis
B
Hüsnütalil
C
Tezat
D
Kinaye
Soru 6
‘‘Ahmet aslan gibi güçlüdür.’’ cümlesinde kendisine benzetilen öge, aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Ahmet
B
aslan
C
gibi
D
güçlü
Soru 7
Bir zafer müjdesi burda her isim Yekpare bir anda gün, saat, mevsim (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bu dizelerin uyak türü, aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Zengin
B
Tam
C
Yarım
D
Cinaslı
Soru 8
Sanat eserlerinin bir kısmı göze, bir kısmı kulağa hitap eder. Bunlar arasında hem göze hem kulağa hitap edenler de vardır. Buna göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi hem göze hem kulağa hitap edenlerden biri değildir?  
A
Tiyatro
B
Resim
C
Opera
D
Sinema
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir metni oluşturan bölümlerden değildir?  
A
Giriş
B
Konu
C
Gelişme
D
Sonuç
Soru 10
Yazar, romanında karakterlerin ruhsal durumunu belirlerken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?  
A
Sosyoloji
B
Tarih
C
Psikoloji
D
Ekonomi
Soru 11
Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına ne ad verilir?  
A
Mimari
B
Heykel
C
Müzik
D
Edebiyat
Soru 12
Her sanat dalının kendini ifade ediş tarzı farklıdır. Ressam renklerle, müzisyen seslerle, mimar ana maddesi toprak ve taş olan maddelerle, edebiyatçı da ... ile sanatını yerine getirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
A
dil
B
gerçek
C
zaman
D
dergi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir?  
A
Duygu ve düşünceler kısa cümlelerle anlatılır.
B
Noktalama yerine vurgu ve tonlamaya dikkat edilir.
C
Resmî yaşamda, dergi ve kitaplarda kullanılan dildir.
D
Anlatımda devrik cümlelere yer verilir.
Soru 14
Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılmasına ne ad verilir?  
A
Nesir
B
Mensur
C
Yazım
D
Nazım
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi süse ve gösterişe kaçmadan, az sözle duygu ve düşüncelerin dile getirilmesidir?  
A
Yalınlık
B
Duruluk
C
Açıklık
D
Akıcılık
Soru 16
Kaşgarlı Mahmut’un ‘‘Divanü Lûgat’it - Türk’’, Edip Ahmet’in ‘‘Atabetü’l Hakayık’’, Ahmet Yesevî’nin ‘‘Divan-ı Hikmet’’ eserleri Türk edebiyatının hangi dönemine aittir?  
A
İslamiyet Öncesi
B
İslami Devir
C
Tanzimat Devri
D
Cumhuriyet Dönemi
Soru 17
Güzel ne güzel olmuşsun Görülmeyi görülmeyi Siyah zülfün halkalanmış Örülmeyi örülmeyi (Karacaoğlan) Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?  
A
6’lı
B
7’li
C
8’li
D
11’li
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘İsla-miyet Öncesi Türk Edebiyatı’’ sözlü edebiyat ürünlerindendir?  
A
Kaside
B
İlahi
C
Türkü
D
Destan
Soru 19
Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelende Anı yad illere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu şiirin, işlediği konu bakımından türü nedir?  
A
Pastoral
B
Epik
C
Didaktik
D
Satirik
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan ölçülerden değildir?  
A
Aruz
B
Hece
C
Redif
D
Serbest
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Açık Lise 3. Dönem Sınavı
1Temmuz 2017