Açık Öğretim Lisesi 15-16 Ocak Sosyoloji 1

Salih
Haziran 30, 2014

Tebrikler - Açık Öğretim Lisesi 16 OCAK 2010 SOSYOLOJİ – 1 Online Sinav adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir?
A
Toplumsal hareketlilik
B
Toplumsal yapı
C
Bireylerin psikolojik tutumları
D
Toplumsal gruplar
Soru 2
I- Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. II- Sayılarla ifade edilir. III- Geneldir. IV- Soyuttur. Verilenlerden sosyal olgunun özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
I - II
B
II - III
C
III - IV
D
I - IV
Soru 3

• Bireylerin birbirleriyle ve toplumla

ilişkilerini düzenleyen

ve uyulması zorunlu olan

yazılı kuralları ele alan bilim

dalıdır.

• Toplum yaşamında insanların

ihtiyaç duyduğu türlü mal ve

hizmetlerin nasıl üretildiğini,

dağıtıldığını, bölüşüldüğünü

ve tüketildiğini inceleyen bilimdir.

Yukarıda tanımları verilen bilim

dalları, aşağıdakilerin hangisinde

doğru sıralamayla verilmiştir?  
A
Hukuk - Ekonomi
B
Sosyoloji - Siyaset bilimi
C
Sosyoloji - Ekonomi
D
Hukuk - Siyaset bilimi
Soru 4

Bilimsel bir çalışmada izlenmesi

gereken aşamalar aşağıdakilerin

hangisinde doğru sıralamayla

verilmiştir?  
A
Gözlem - Varsayım - Deneyleme - Genelleme
B
Varsayım - Deneyleme - Gözlem - Genelleme
C
Deneyleme - Gözlem - Genelleme - Varsayım
D
Genelleme - Gözlem - Deneyleme - Varsayım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir?
A
Evrensel olma
B
Sistemli olma
C
Genelleyici olma
D
Öznel olma
Soru 6
“Sınırları belirlenmiş tek bir konu, kişi ya da sorunun derinlemesine incelenmesidir.” Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anket
B
Monografi
C
Sosyometri
D
İstatistik analizler
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin özelliklerinden değildir?
A
Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır.
B
Belli bir zaman sürecinde devam eder.
C
En az dört kişi arasında olmalıdır.
D
Bireyler arasında etkileşimin olması gerekir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal grubun diğer bir sosyal grupla olan ilişkisine örnek olur?
A
Öğretmenin, sınıfta öğrencilerle ders yapması
B
Bireyin, ailesiyle seyahat etmesi
C
Bursaspor ile Trabzonspor’un maç yapması
D
Ayşe’yle Fatma’nın arkadaş olması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?
A
Yüzyüze, samimi ilişkilere dayalıdır.
B
Kısa sürelidir.
C
Yazılı kurallara dayalıdır.
D
“Ben” bilinci ön plandadır.
Soru 10
• Her bireyin birden fazla statüsü olmasına rağmen, bunların arasındaki en baskın statüye denir. • Bir toplumda statülere verilen değere denir. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır?
A
Verilmiş statü - Rol pekiştirmesi
B
Anahtar statü - Toplumsal prestij
C
Verilmiş statü - Toplumsal prestij
D
Anahtar statü - Rol pekiştirmesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi resmî normlardandır?
A
Örfler
B
Âdetler
C
Gelenekler
D
Hukuk kuralları
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal grup”un özelliklerinden değildir?
A
Üyeleri arasında işbölümü vardır.
B
Ortak değer, norm ve amaçları vardır.
C
Aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan insan birliktelikleridir.
D
Grup içindeki her birey bir statüye sahiptir.
Soru 13
Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan, ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Toplumsal rol
B
Toplumsal kategori
C
Toplumsal statü
D
Toplumsal grup
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır?
A
Aile
B
Dernek
C
Siyasi parti
D
Arkadaş grubu
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur?
A
Bir avukatın daha sonra savcı olması
B
Bir polisin arkadaş toplantısında polis gibi davranması
C
Yoksul bir köylü çocuğunun okuyarak vali olması
D
Kendi çocuğunun öğretmeni olan annenin evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması
Soru 16
Köy ve kent toplumsal yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Köylerde nüfus yapısı homojen, kentlerde ise heterojendir.
B
Köylerde mekanik dayanışma, kentlerde ise organik dayanışma vardır.
C
Köylerde ikincil ilişkiler, kentlerde ise birincil ilişkiler hâkimdir.
D
Köylerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa, kentlerde ise sanayi, ticaret ve hizmete dayalıdır.
Soru 17
I- Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II- Birlikte yaşama ruhuna sahip olma III- Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır?
A
I - II
B
II - III
C
I - III
D
I - II - III
Soru 18
“Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir.” Tanımı verilen kavram hangisidir?
A
Toplumsal yığın
B
Toplumsal norm
C
Toplumsal hareketlilik
D
Toplumsal tabakalaşma
Soru 19
Açık sınıf tabakalaşması, hangi toplumlarda görülür?
A
Kast sisteminde
B
Feodal toplumlarda
C
Demokratik toplumlarda
D
Loncalarda
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda yatay hareketliliğe örnektir?
A
Bir esnafın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması
B
Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması
C
Yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten işyeri açması
D
Bir işçinin aynı şehirdeki bir fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada işe başlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Açık Lise 3. Dönem Sınavı
1Temmuz 2017