Açık Öğretim Lisesi 15-16 Ocak Dil ve Anlatım 1

Salih
Haziran 20, 2014
Tebrikler - 15-16 Ocak Dil ve Anlatım 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkçenin bilinen en eski örnekleri bu dönemden kalmıştır. 5-10. yüzyıllar arası dönemi kapsar. Türk adının kullanıldığı ve ilk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağdır. Bu çağ, Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bilgiler Türkçenin tarihî gelişim sürecindeki hangi çağını ifade eder?
A
Altay
B
Yeni Türkçe
C
İlk Türkçe
D
Eski Türkçe
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden değildir?
A
Kutadgu Bilig
B
Divanü Lügat’it Türk
C
Kültigin Yazıtı
D
Atabet’ül Hakayık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tek heceli dillerin özelliklerinden değildir?  
A
Sözcükte vurgu hâkimdir.
B
Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni kavramlar ve sözcükler ortaya çıkar.
C
Sözcükler, bulundukları yere göre anlam kazanır.
D
Sözcükler ek almadan, değişime uğramadan kalmaktadır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi eklemeli (bitişken) dillerdendir?
A
Türkçe
B
Çince
C
Almanca
D
Arapça
Soru 5
Türkçenin köken ve yapı bakımından bağlı bulunduğu dil grubu, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Hint-Avrupa Eklemeli
B
Hami-Sami Tek Heceli
C
Ural-Altay Eklemeli
D
Bantu Çekimli
Soru 6
Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki görevlerini ve durumunu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cümle bilgisi
B
Biçim bilgisi
C
Köken bilim
D
Anlam bilim
Soru 7
Duygu , düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel - işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir?
A
İleti
B
Kaynak
C
İletişim
D
Alıcı
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi bir iletişim aracı değildir?
A
Telefon
B
Saat
C
Faks
D
Radyo
Soru 9
Duygu, düşünce ve isteklerimizi aktarmak için kullandığımız sözlü ve yazılı iletişim aracına ne ad verilir?
A
Kültür
B
Dil
C
Sinema
D
Tarih
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinde dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A
El, yüz ve vücut hareketleri
B
Ses tonunu ayarlama
C
Vurgu ve tonlama
D
Uzun cümleler kurma
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi konuşma organlarından biri değildir?
A
Burun
B
Dil
C
Geniz
D
Damak
Soru 12
Türkçede sözcüklerin bazı hecelerinin diğerlerine göre daha baskın, daha kuvvetli söylenmesine ne ad verilir?
A
Tonlama
B
Boğumlama
C
Konuşma
D
Vurgu
Soru 13
Dilde seslerin her biri bir işaretle gösterilir. Bu işaretlere ... denir. Dilde sesleri karşılayan bu işaretlerin bir arada bulunmasına da ... denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A
harf-alfabe
B
alfabe-ünlü
C
ses-harf
D
ünsüz-ses
Soru 14
‘‘Yassıada’nın ışıkları yandı. Uzaktan bir takoz geçti. Keyfim kaçmış, ağlamaklı gibiydim. Canım bir taraftan acı bir türkü söylemek çekiyordu.’’ cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
Işıkları
B
Türkü
C
Çekiyordu
D
Ağlamaklı
Soru 15
Yaşamak, diyordum, yaşamak ne hoş! Hele hiç gelmese n’olurdu bu kış? Nerde o kahkaha, o ses, o alkış? Şimdi yerini aldı düşünceler. (Ahmet Kutsi Tecer) Bu dörtlükte küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyordum
B
N’olurdu
C
Alkış
D
Düşünceler
Soru 16
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
A
Derdi
B
Burnu
C
Gözü
D
Sesi
Soru 17
Aşağıda verilen Türkçenin ses özellikleriyle ilgili kurallardan hangisi yanlıştır?
A
Türkçe sözcükler genellikle büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar.
B
Sözcüğün başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
C
İki ünlü yan yana gelmez.
D
İlk heceden sonra ‘‘u, ü’’ ünlüsü bulunmaz.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘ki’’ nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A
Sinemadaki filmi zevkle izledik.
B
Elinde ki kitapları masaya bırakabilirsin.
C
Soğuk su içme ki hasta olmayasın.
D
Bir de baktım ki kimse kalmamış.
Soru 19
Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A
Söz etmek
B
Sabretmek
C
Not etmek
D
Arzetmek
Soru 20
1. Cümlenin sonuna konur. 2. Kısaltmalardan sonra kullanılır. 3. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. 4. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Noktanın kullanımıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
Açık Lise 3. Dönem Sınavı
1Temmuz 2017